Advies

Het dagelijks beheer is een belangrijk onderdeel in de openbare ruimte. De adviseurs van Beheeraccent zijn gespecialiseerd in onderstaande onderdelen en kunnen wellicht uw vraagstukken beantwoorden.
Benieuwd wat Beheeraccent voor u kan betekenen, neem gerust contact met ons op.

Besteksmeting / opneming

Eén van de taken bij een beeldgestuurd contract is het controleren van de uitgevoerde en/of uitbestede werkzaamheden door aannemer(s). Dit kan door middel van een besteksmeting, ook wel opneming genoemd. Met de besteksmeting wordt gecontroleerd of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de prestatie-eisen zoals omschreven in het onderhoudscontract. Wanneer de werkzaamheden niet…

Meer weten »

Inventarisaties

De beeldsystematiek is geschikt om aan de hand van een inventarisatie informatie te verzamelen over de algehele staat van één of meerdere beheergroepen. Dit kan door te meten in meetvakken en -elementen. Bij meetelementen gaat het om alle beheergroepen met de meeteenheid ‘stuks’ en bij meetvakken gaat het om alle…

Meer weten »

Nulmeting

De doelstelling van een nulmeting is het in beeld brengen van het huidige beheer- en onderhoudsniveau. Dit is bijvoorbeeld nodig bij het op de markt brengen van een nieuw beeldbestek of onderhoudscontract. Zowel de gemeente als de toekomstige opdrachtnemer krijgen hiermee inzicht in de huidige situatie. Het doel van de…

Meer weten »

Beleidsmeting

Een beleidsmeting brengt de huidige kwaliteit en het kwaliteitsverloop van verschillende beeldmeetlatten, beheergroepen en gebieden in beeld. Beheeraccent kan hiervoor maatwerk leveren welke aansluiten bij uw wensen of de wensen van het bestuur.

Meer weten »

Aanbestedingstrajecten

De eisen en voorwaarden voor het (dagelijks) onderhoud van de buitenruimte wordt vaak in een onderhoudscontract tussen een beheerder en uitvoerende partij vastgelegd. Het onderhoudscontract kan bestaan uit een beeld- en of frequentiebestek en een aanbestedingsleidraad. Op basis van de wensen van uw organisatie, het beleid en de wettelijke kaders…

Meer weten »