Advies

Het dagelijks beheer is een belangrijk onderdeel in de openbare ruimte. De adviseurs van Beheeraccent zijn gespecialiseerd in onderstaande onderdelen en kunnen wellicht uw vraagstukken beantwoorden.
Benieuwd wat Beheeraccent voor u kan betekenen, neem gerust contact met ons op.

Aanbestedingstrajecten

De eisen en voorwaarden voor het (dagelijks) onderhoud van de buitenruimte wordt vaak in een onderhoudscontract tussen een beheerder en uitvoerende partij vastgelegd. Het onderhoudscontract kan bestaan uit een beeld- en of frequentiebestek en een aanbestedingsleidraad. Op basis van de wensen van uw organisatie, het beleid en de wettelijke kaders…

Meer weten »

Monitoringsplan

Er zijn verschillende doeleinden om de kwaliteit van de openbare ruimte te monitoren, zoals; het controleren van de uitbestede werkzaamheden of het toetsen van de behaalde kwaliteit aan de (bestuurlijke) ambities. Met het Monitoringsplan legt uw organisatie de verschillende doeleinden voor de monitoring vast en vertaald deze naar de praktijk…

Meer weten »

Calculatie

Een kostenraming voor de start van een aanbesteding of het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van een verschuiving in kwaliteitsniveaus. Calculaties geven een belangrijk inzicht in de geschatte kosten voor het dagelijks beheer van de buitenruimte van uw organisatie. Voor het opstellen van calculaties wordt gebruik gemaakt van landelijke…

Meer weten »

Capaciteitsberekening

Het is voor uw organisatie belangrijk om inzicht te hebben in de benodigde manuren en de inzet van het materieel gedurende het jaar. Aan de hand van vraaggesprekken met verschillende betrokkenen (bv. beheerders en uitvoerende dienst) maken we het eigen takenpakket en de bijbehorende werkzaamheden inzichtelijk. De uitkomsten van de…

Meer weten »

Trainingen

De afgelopen jaren zijn steeds meer opdrachtgevers en aannemers beeldkwaliteit gaan gebruiken voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte. Beheeraccent verzorgt trainingen om met beeldkwaliteit te kunnen werken en deze te kunnen toepassen in de praktijk. Deze trainingen zijn bedoeld voor zowel werkvoorbereiders als toezichthouders en directievoerders, maar ook…

Meer weten »