Monitoring

Monitoren van de openbare ruimte wordt voor verschillende doeleinden gedaan. Zo kan door monitoren een nulsituatie worden vastgesteld of worden bepaald of de (bestuurlijke)ambitie ook daadwerkelijk wordt gehaald. Aan de hand van de meetresultaten kan door Beheeraccent een rapportage op maat worden gemaakt, waarmee o.a. het bestuur kan worden geïnformeerd.

Beheeraccent verricht tevens metingen die worden gebruikt als beoordeling van het uitgevoerde werk (directievoering en toezicht).

Bij het monitoren maakt Beheeraccent gebruik van uw eigen software of van het Apptimize platform. Met het Apptimize platform heeft u realtime inzicht in de schouw- en inspectieresultaten via internettoegang. Indien gewenst kunt u derden (zoals aannemers) ook inzicht geven in de resultaten. Beheeraccent laat u graag de mogelijkheden zien met het Apptimize platform.

Besteksmeting / opneming

Eén van de taken bij een beeldgestuurd contract is het controleren van de uitgevoerde en/of uitbestede werkzaamheden door aannemer(s). Dit kan door middel van een besteksmeting, ook wel opneming genoemd. Met de besteksmeting wordt gecontroleerd of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de prestatie-eisen zoals omschreven in het onderhoudscontract. Wanneer de werkzaamheden niet…

Meer weten »

Inventarisaties

De beeldsystematiek is geschikt om aan de hand van een inventarisatie informatie te verzamelen over de algehele staat van één of meerdere beheergroepen. Dit kan door te meten in meetvakken en -elementen. Bij meetelementen gaat het om alle beheergroepen met de meeteenheid ‘stuks’ en bij meetvakken gaat het om alle…

Meer weten »

Nulmeting

De doelstelling van een nulmeting is het in beeld brengen van het huidige beheer- en onderhoudsniveau. Dit is bijvoorbeeld nodig bij het op de markt brengen van een nieuw beeldbestek of onderhoudscontract. Zowel de gemeente als de toekomstige opdrachtnemer krijgen hiermee inzicht in de huidige situatie. Het doel van de…

Meer weten »

Beleidsmeting

Een beleidsmeting brengt de huidige kwaliteit en het kwaliteitsverloop van verschillende beeldmeetlatten, beheergroepen en gebieden in beeld. Beheeraccent kan hiervoor maatwerk leveren welke aansluiten bij uw wensen of de wensen van het bestuur.

Meer weten »

Directievoering en toezicht

Beheeraccent kan (delen van) de directievoering en toezicht van onderhoudswerkzaamheden namens de opdrachtgever verzorgen. Onze gecertificeerde inspecteurs kunnen conform de landelijke regelgeving de (beeld)kwaliteit periodiek in kaart brengen. Tevens kunnen onze directievoerders vervolgens zorgdragen voor een optimale projectorganisatie door het organiseren van bouwvergaderingen, controleren van termijnen, advisering over meer- en…

Meer weten »