« Terug naar overzicht

Nulmeting

De doelstelling van een nulmeting is het in beeld brengen van het huidige beheer- en onderhoudsniveau. Dit is bijvoorbeeld nodig bij het op de markt brengen van een nieuw beeldbestek of onderhoudscontract. Zowel de gemeente als de toekomstige opdrachtnemer krijgen hiermee inzicht in de huidige situatie. Het doel van de nulmeting is onderzoeken of de openbare ruimte voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau en of er sprake is van een achterstandssituatie.

Meetfrequentie

De uitvoering van een nulmeting is eenmalig om de uitgangssituatie bij een nieuw beeldbestek of onderhoudscontract vast te stellen. De nulmeting vindt plaats voorafgaand aan de ingangsdatum van het nieuwe beeldbestek of onderhoudscontract