« Terug naar overzicht

Monitoringsplan

Er zijn verschillende doeleinden om de kwaliteit van de openbare ruimte te monitoren, zoals; het controleren van de uitbestede werkzaamheden of het toetsen van de behaalde kwaliteit aan de (bestuurlijke) ambities. Met het Monitoringsplan legt uw organisatie de verschillende doeleinden voor de monitoring vast en vertaald deze naar de praktijk (o.a. meetmethodiek, meetlocaties, meetfrequenties en beeldmeetlatten) en de benodigde capaciteit.

Wat niet mag ontbreken in het Monitoringsplan is de vertaling van de meetresultaten naar een overzichtelijke rapportage die aansluit bij de doelstelling van de monitoring. Informatie en data spelen hierin een belangrijke rol. Het monitoringsplan omschrijft daarom ook hoe uw organisatie omgaat met de beschikbare data en hoe deze is te vertalen naar rapportages die aansluiten bij de omschreven doelstellingen.