« Terug naar overzicht

Inventarisaties

De beeldsystematiek is geschikt om aan de hand van een inventarisatie informatie te verzamelen over de algehele staat van één of meerdere beheergroepen. Dit kan door te meten in meetvakken en -elementen. Bij meetelementen gaat het om alle beheergroepen met de meeteenheid ‘stuks’ en bij meetvakken gaat het om alle beheergroepen met de meeteenheid ‘m²’. De inventarisatie geeft informatie over losse (groen)vakken of elementen, zoals; lantaarnpalen, verkeersborden, afvalbakken en bomen.

Een voorbeeld van een inventarisatie is het beoordelen van alle groenvakken in een bepaalde wijk op basis van de technische (beeld)kwaliteit. Denk hierbij aan beschadigingen aan de groenvakken, het snoeibeeld en de sluitingsgraad van de beplanting. De informatie uit de inventarisatie is in dit voorbeeld de basis voor een renovatie- en vervangingsopgave (begroting en planning).

Meetfrequentie

Het uitvoeren van en inventarisatie is vraaggestuurd, waarbij een duidelijke afbakening van de opdracht belangrijk is. De inventarisatie moet immers informatie opleveren die nodig is om de achterliggende opgave van de juiste inhoudelijke input te voorzien.