« Terug naar overzicht

Calculatie

Een kostenraming voor de start van een aanbesteding of het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van een verschuiving in kwaliteitsniveaus. Calculaties geven een belangrijk inzicht in de geschatte kosten voor het dagelijks beheer van de buitenruimte van uw organisatie.

Voor het opstellen van calculaties wordt gebruik gemaakt van landelijke kengetallen en ervaringscijfers. Hiermee kunnen verschillende scenario’s doorgerekend worden en inzicht gegeven worden in de te verwachte onderhoudskosten.