« Terug naar overzicht

Besteksmeting / opneming

Eén van de taken bij een beeldgestuurd contract is het controleren van de uitgevoerde en/of uitbestede werkzaamheden door aannemer(s). Dit kan door middel van een besteksmeting, ook wel opneming genoemd.

Met de besteksmeting wordt gecontroleerd of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de prestatie-eisen zoals omschreven in het onderhoudscontract. Wanneer de werkzaamheden niet voldoen aan de prestatie-eisen zal de directievoerder deze tijdens de bouwvergadering met de aannemer bespreken. Hierbij heeft de directievoerder de mogelijkheid om conform de contractafspraken een korting op het termijnbedrag op te leggen.

Meetfrequentie

Voor de besteksmeting is in de standaard RAW bepalingen 2020 een vaste meetfrequentie bepaald van 1 meetronde in een termijn van 4 weken. Dit komt neer op 13 meetronden per jaar.
In overleg met u passen we specifieke wensen aan.