« Terug naar overzicht

Capaciteitsberekening

Het is voor uw organisatie belangrijk om inzicht te hebben in de benodigde manuren en de inzet van het materieel gedurende het jaar. Aan de hand van vraaggesprekken met verschillende betrokkenen (bv. beheerders en uitvoerende dienst) maken we het eigen takenpakket en de bijbehorende werkzaamheden inzichtelijk. De uitkomsten van de vraaggesprekken vertalen we naar een capaciteitsberekening, die per taakveld (bv. Groen en Schoon) op jaarbasis inzichtelijk maakt welke capaciteit nodig is om de werkzaamheden volgens het ambitieniveau uit te voeren.

Als vervolgstap vergelijken we de benodigde capaciteit met de beschikbare capaciteit. De capaciteitsberekening geeft uw organisatie handvatten tot het efficiënter inzetten van de eigen werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld door het combineren van werkzaamheden (bladblazen in combinatie met de veegmachine) of een andere indeling in onderhoudsteams.