« Terug naar overzicht

Beleidsmeting

Een beleidsmeting brengt de huidige kwaliteit en het kwaliteitsverloop van verschillende beeldmeetlatten, beheergroepen en gebieden in beeld. Beheeraccent kan hiervoor maatwerk leveren welke aansluiten bij uw wensen of de wensen van het bestuur.

Het uitvoeren van een beleidsmeting geeft uw organisatie belangrijke informatie over de kwaliteit van de openbare ruimte. Zijn er misschien gebieden of beheergroepen die juist meer of minder aandacht en inzet nodig hebben? Een beleidsmeting is een van de factoren die hierop een goed antwoord kan geven. Na afloop van de beleidsmeting kan Beheeraccent een rapportage opstellen welke de huidige kwaliteit en het kwaliteitsverloop inzichtelijk maakt.

Meetfrequentie

De frequentie van de uitvoering van de beleidsmeting kan in overleg met Beheeraccent worden bepaald. De meest voorkomende meetfrequenties zijn per maand, per kwartaal of per jaar.