« Terug naar overzicht

Aanbestedingstrajecten

De eisen en voorwaarden voor het (dagelijks) onderhoud van de buitenruimte wordt vaak in een onderhoudscontract tussen een beheerder en uitvoerende partij vastgelegd. Het onderhoudscontract kan bestaan uit een beeld- en of frequentiebestek en een aanbestedingsleidraad.

Op basis van de wensen van uw organisatie, het beleid en de wettelijke kaders wordt een keuze gemaakt welke aanbestedingsprocedure het beste bij uw organisatie en het werk past.

Als de contractstukken gereed zijn, kan gestart worden met de aanbestedingsprocedure. Tijdens de begeleiding van het aanbestedingstraject kunnen we het proces begeleiden en zaken als Nota van Inlichtingen, proces verbaal en gunningsbeslissing opstellen.