Monitoring

Monitoren van de openbare ruimte wordt voor verschillende doeleinden gedaan. Zo kan door monitoren een nulsituatie worden vastgesteld of worden bepaald of de (bestuurlijke)ambitie ook daadwerkelijk wordt gehaald. Aan de hand van de meetresultaten kan door Beheeraccent een rapportage op maat worden gemaakt, waarmee o.a. het bestuur kan worden geïnformeerd.

Beheeraccent verricht tevens metingen die worden gebruikt als beoordeling van het uitgevoerde werk (directievoering en toezicht).

Bij het monitoren maakt Beheeraccent gebruik van uw eigen software of van het Apptimize platform. Met het Apptimize platform heeft u realtime inzicht in de schouw- en inspectieresultaten via internettoegang. Indien gewenst kunt u derden (zoals aannemers) ook inzicht geven in de resultaten. Beheeraccent laat u graag de mogelijkheden zien met het Apptimize platform.

Monitoringsplan

Er zijn verschillende doeleinden om de kwaliteit van de openbare ruimte te monitoren, zoals; het controleren van de uitbestede werkzaamheden of het toetsen van de behaalde kwaliteit aan de (bestuurlijke) ambities. Met het Monitoringsplan legt uw organisatie de verschillende doeleinden voor de monitoring vast en vertaald deze naar de praktijk…

Meer weten »

Calculatie

Een kostenraming voor de start van een aanbesteding of het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van een verschuiving in kwaliteitsniveaus. Calculaties geven een belangrijk inzicht in de geschatte kosten voor het dagelijks beheer van de buitenruimte van uw organisatie. Voor het opstellen van calculaties wordt gebruik gemaakt van landelijke…

Meer weten »

Directievoering en toezicht

Beheeraccent kan (delen van) de directievoering en toezicht van onderhoudswerkzaamheden namens de opdrachtgever verzorgen. Onze gecertificeerde inspecteurs kunnen conform de landelijke regelgeving de (beeld)kwaliteit periodiek in kaart brengen. Tevens kunnen onze directievoerders vervolgens zorgdragen voor een optimale projectorganisatie door het organiseren van bouwvergaderingen, controleren van termijnen, advisering over meer- en…

Meer weten »

Capaciteitsberekening

Het is voor uw organisatie belangrijk om inzicht te hebben in de benodigde manuren en de inzet van het materieel gedurende het jaar. Aan de hand van vraaggesprekken met verschillende betrokkenen (bv. beheerders en uitvoerende dienst) maken we het eigen takenpakket en de bijbehorende werkzaamheden inzichtelijk. De uitkomsten van de…

Meer weten »

Trainingen

De afgelopen jaren zijn steeds meer opdrachtgevers en aannemers beeldkwaliteit gaan gebruiken voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte. Beheeraccent verzorgt trainingen om met beeldkwaliteit te kunnen werken en deze te kunnen toepassen in de praktijk. Deze trainingen zijn bedoeld voor zowel werkvoorbereiders als toezichthouders en directievoerders, maar ook…

Meer weten »