Monitoring

Monitoren van de openbare ruimte wordt voor verschillende doeleinden gedaan. Zo kan door monitoren een nulsituatie worden vastgesteld of worden bepaald of de (bestuurlijke)ambitie ook daadwerkelijk wordt gehaald. Aan de hand van de meetresultaten kan door Beheeraccent een rapportage op maat worden gemaakt, waarmee o.a. het bestuur kan worden geïnformeerd.

Beheeraccent verricht tevens metingen die worden gebruikt als beoordeling van het uitgevoerde werk (directievoering en toezicht).

Bij het monitoren maakt Beheeraccent gebruik van uw eigen software of van het Apptimize platform. Met het Apptimize platform heeft u realtime inzicht in de schouw- en inspectieresultaten via internettoegang. Indien gewenst kunt u derden (zoals aannemers) ook inzicht geven in de resultaten. Beheeraccent laat u graag de mogelijkheden zien met het Apptimize platform.